Fellépése nyugodt és tárgyilagos, komoly és korrekt. Tekintete határozott, hangja tiszta. Vérmérsékletére a nyugodt visszafogottság jellemző. Csak hosszú idő után mutatja ki érzelmeit, és ott nyílik meg, ahol biztonságban érzi magát. A Bak típusú ember hajlamos a pesszimizmusra, mert azt hiszi, hogy ezzel megvédi magát a csalódásoktól.

 

A Bak ( december 22-január 20.) érzelmei

Egész lénye a tisztesség és a pontosság keverékéből tevődik össze, ez sok esetben munkahelyi előléptetésben nyilvánul meg. Önfegyelme tökéletes, sohasem lóg ki a sorból, jól tudja, hol a helye. Párkapcsolatban egyértelmű döntést hoz a partner javára, aztán kicsit később jönnie kell a házasságnak is. A vele való együttélés simán és szolidan folyik, bár a munkája iránti odaadás miatt sokat túlórázik, ami a kapcsolat rovására megy. Nem lép félre, hűséges típus. Mélyen átéli az érzékiséget, és minden tekintetben élvezi.

Ha a szerelemben problémák jelentkeznek, a közös felelősségvállalás híve. A legnehezebb időszakban is ragaszkodik partneréhez, eszébe sem jut a kapcsolat megszakításának lehetősége. Azon igyekszik, hogy a problémákat kitartóan és gondosan kezelje. Viszont taszítja a   szentimentalizmus, az érzelmi függőség és a túlzott önfeladás. Ennélfogva az egyedüllét sem viseli meg különösebben, mivel megtanulta, hogyan álljon meg a saját lábán. Kevés barátja van, de azok nagyon közeliek és élethosszig tartóak.


A Bak anyaszerepet viszonylag későn vállal, de ilyenkor kötelességeit komolyan veszi, és felelősségteljes. Gyermekei megbízhatónak találják, és a biztonságot látják benne. Sokat megkövetel tőlük, de sokat is nyújt nekik. Fegyelemre, őszinteségre, önuralomra neveli őket, hisz számára is ezek az értékek a legfontosabbak.
A Bak férfi sokat gondolkodik a családalapításon a felelősség felvállalása miatt. Nem titkolja, hogy nem különösebben vágyik gyermekekre. De ha mégis rászánja magát, apaként is nagyon lelkiismeretes. Elég szorosan fogja a gyeplőt, de ügyel rá, hogy személyiségfejlődésüket ne gátolja. Amikor gyermekei kamaszodni kezdenek, türelmesnek kell lennie velük, különben könnyen fellázadhatnak ellene.


A Bak munkastílusa, vállalkozása, munkahelyi környezete, foglalkozása

A Bak típusú embernek mindenféle megaláztatásban van része, mialatt felfelé mászik a ranglétrán. De mindig csúcsra jut a szakmájában, még ha nem is egyértelmű módon. A gyakorlatiasság és az összpontosításra való képesség a sikerének titka. Kerüli a rivaldafényt. A Bak a világ legtakarékosabb és legvisszahúzódóbb lénye. Mindig megőrzi higgadtságát, és egyenletes iramban baktat a haszna után, mindig gondol a jövőre, és mindenre felkészül. Ritkán cselekszik meggondolatlanul, és hagyományos szabályok szerint játszik.

Az összes jegy közül ő az, aki a legnyíltabban vállalja korlátait, és üzleti tervei is ehhez igazodnak. Általában nem mondhatni, hogy a vállalatalapítás szakértője lenne. Túl kicsinyes és gyakorlatias ahhoz, hogy egy ki nem próbált új kalandra vállalkozzon. Egy adott struktúrán belül tud a legjobban dolgozni, ahol a siker nem múlik a véletlenen. A tökéletességre törekszik, és boldog, ha munkája precíz. Lassan mászik felfelé a ranglétrán, de amit elért az stabilan és hosszú időn keresztül jól működik.


A Bak munkastílusa

Ők a szorgalom megtestesítői. Úgy robotol, mint egy gép, és ritkán veszi le szemét munkájáról, így azt sem veszi észre, ha kollégái hazamentek már. A Bakot leginkább a nélkülözéstől való félelem hajtja, úgyhogy óvatosan lépked, és megpróbál minél kevesebbet hibázni. A meggondolatlanság és a hanyagság halálra rémíti. Minden akadályt kikerül, és óriási adag munkán rágja magát keresztül kitartóan és céltudatosan. A környezete hamar felismeri, milyen eredményesen dolgozik, és gyakran kérik fel a cég irodai munkálatainak vezetésére. Tudják, hogy egy Bak szigorú rendet tart, és kitűnő szervezői készségével megszűnteti a káoszt. Soha nem hagyja, hogy érzelmei akadályozzák munkájában, gyűlöli a késedelmet és a tunyaságot. Szünet nélkül dolgoznak, terveznek, mindenben tökéletességre törekednek. Sokszor munkatársai sótlannak találják, amiért nem megy velük bulizni, de mindenki tiszteli munkaerkölcsét, és megérzi a komolyságot és félelmet, amit az uralkodó bolygója, a Szaturnusz oltott belé.


A Bak munkahelyi környezete

Irodájukat általában otthonosság és a legnagyobb hatékonyság jellemzi. Mivel munkamániásak, munkahelyüket gyakran belopják otthonukba, és ez fordítva is működik. Nincs szüksége fényűző irodára ahhoz, hogy fontosnak érezze magát, pergő munkára vágyik, minél kevesebb megszakítással vagy érzelmi kitöréssel.


A Bak által megszabott munkaidő hosszú, és követelményei magasak, nyugodt, fegyelmezett hangulatot teremt, ezt mindenki megnyugtatónak érzi.

Több szertartásosságra, rendszerre van szüksége, mint a többi jegynek, úgyhogy nincs ellenére egy multicégnél dolgoznia. Egy Bak ideális igazgató lehet. Nincs nála felelősségteljesebb ember, és természetes, hogy ők foglalkoznak munkacsoportjuk összes fontosabb problémájával. Bár dühíti, ha tanácsot kérnek tőle, és nem fogadják azt meg, nem vár semmiféle köszönetnyilvánítást vagy visszajelzést. Vezetőként keményebben dolgozik, mint a beosztottak, és mindenkitől hasonló szorgalmat várnak el. Szigorú, de megértő főnök. Beosztottként el sem tudná senki képzelni, mekkora felelősséget bír el a vállán. Komolyabban veszi a munkát még a főnökeinél is, és munkahelyeit nem váltogatja gyakran. Munkaidőben nem fecseg, hanem egy jól meghatározott célnak szenteli figyelmét, amit már rég kitűzött maga elé.


Legmegfelelőbb foglalkozások

Mivel a Bakok gyakorlatias földjegyek, az üzleti világban ők foglalkoznak az észszerű termékekkel. Szeretik látni munkájuk gyümölcsét, és bármit is dolgoznak, a valóságos dolgokat előnyben részesítik a szellemi machinációkkal szemben. A Bak nagyon szeret a hagyományos iparágak színfalai mögött dolgozni. Fontos azt éreznie, hogy szilárd talaj van a lába alatt. A gyakorlatias módszerek és a rend szeretete, a pénz és bankok világa, és minden olyan foglalkozás felé is vonzza a Bakot, ahol ésszerű módszereket alkalmazhat, ezek segítségével az emberek termelékenyebben dolgozhatnak. A bankvilágban óvatos, mindenkinél jobban ügyel a részletekre, világos stratégiákat eszel ki az anyagi siker elérése érdekében.

Tanárként és politikusként élvezi, hogy az emberek élete fölött rendelkezik. A Bakok rendkívül vágynak arra, hogy szakterüle­tükön elismerjék őket, és rangjuk legyen. Olyan területeken szeretnének érvényesülni, amelyek változatlanok és népszerűek. Sokan az államigazgatásba és a politikába is elmerészkednek. Gyakori foglalkozásai még: ingatlanközvetítő, építész, bankigazgató, nyomdász, tanár, kutató, mérnök, politikus.


Egészség, sport

A tizenkét jegy közül a Bak a legkitartóbb, legszívósabb jegy, és ez a sportban is ugyanúgy jelentkezik, mint az összes többi területen. Nem egy harcos típus, ezért a keményebb, harci sportokat kerüli. Ahol a legjobb eredményt el tudják érni, az az atletizálás, hosszútávfutás. Hobbiként szeret a természetben kirándulni, túrázni, gyakran egyedül indul útnak. A Bak jegyhez tartozó testrész: térd, körmök és az egész csontrendszer. Egészségügyi szempontból uralkodó bolygója, a Szaturnusz miatt ide tartozik a csontváz, csontvelő, fogak, támasztó- és kötőszövet, lép, fülek, így ezek érzékenyebbek lehetnek

.

Ételei: a szilárd ételek és a húsok.


A Bak uralkodó bolygója, a Szaturnusz

Érdemes a Szaturnuszról szólni, hiszen a napjegy mellett az uralkodó bolygó az, ami bővebb, kiegészítő információt ad az általános jellemzőkről.

A struktúrát, a szilárdságot és a lehatárolódást jelzi. Jelez még következetességet, kitartást és fegyelmet. Célja az önálló személyiség és szilárd önbizalom kifejlesztése a meglévő képességek révén. Redkivüli kötelességtudat, teljesítményközpontúság és megbízhatóság jellemzi. Törekszik az anyagi biztonságra és a nyilvános elismerésre.

Problémája, hogy fél a bukástól vagy attól, hogy nem elég jó. Ilyenkor merevség, csökönyösség és keménység jellemezheti. Sokszor az emberi melegség és az élet játékos elemeinek hiányát érezhetjük rajta.

 

Egészségügyi vonatkozásaiban ide tartozik a csontrendszer, ízületek, sebek, bőr, mozgáskorlátozottságok, a lép, a hallás, és a fogak. Szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti analógiák általánosítások. Sok egyéb tényezőt is meg kell vizsgálnunk, és kombinálnunk kell egymással, hogy mindenki saját magáról valós képet kapjon. A jegyeken kívül házak, bolygók és fényszögeik értelmezése ad teljes képet.  

 

Báthory Kata