Távok-rajtok: 5 km – 10:00
                    10 km – 11:00
Rajt, cél: Budapest, Újpesti alsórakpart
Versenyközpont: Berzsenyi Dániel Gimnázium
www.futanet.hu