Mester és tanítvány: íme egy hölgy, aki személyesen ismerhetett meg egy rendkívüli jógamestert, és egy életre a hatása alá került. Selvarajan Yesudian (ejtsd: Szelvarádzsan Jeszudián) 1916-ban, Dél-Indiában született, egy orvos házaspár gyermekeként. Nagyon gyenge, beteges kisfiúként kezdte életét, számos, a trópusi országokban jellemző súlyos betegségen esett át .

 

Tizennégy éves korában aztán tüdőgyulladást kapott, amit valamilyen égi csoda folytán túlélt, de felépülése nagyon sokáig elhúzódott. Mindennek a tetejébe az orvostudomány által gyógyíthatatlannak tartott izomsorvadást állapítottak meg nála
 
Gondold magad egészségesnek !
 
Élete gyökeresen megváltozott, amikor találkozott hatha-jóga mesterével, Móhan Szinghgel. Így írt később a mesterrel való sorsfordító találkozásról: „Amikor tizennégy éves, beteges fiúként találkoztam vele, és megkérdeztem tőle, mit tegyek, hogy meggyógyuljak vissza- visszatérő betegségeimből, melyek ágyhoz kötöttek, ő a szemembe nézett, és végtelen gyöngédséggel így szólt: „Azt gondoltad, hogy beteg vagy. Most gondold magad egészségesnek!” […] A szavaiba és a magamba vetett hittel éveken át dolgoztam az irányítása alatt, amíg végül teljesen meg nem gyógyultam.”
 

Móhan Szingh tanította meg a hatha-jóga alapjaira: a pránájámára (légzésszabályozásra), az ászanákra ( testgyakorlatokra ), a napfonatra (solar plexus) való összpontosításra, azaz a test napenergiájának fejlesztésére, valamint a megerősítő mondatokra, avagy mantrákra, amelyeket naponta százszor kellett elismételnie, hogy negatív gondolatai pozitívvá változzanak . A későbbiekben ezek a gyakorlatok alkották rendszerének alapját, melyek pontos és rendszerezett leírását könyveiben is közreadta .
 
Orvosnak és testnevelőnek tanult Magyarországon
 
Yesudian 1937-ben, huszonegy évesen érkezett Magyarországra, hogy felsőbb tanulmányait hazánkban folytassa. A magyarországi évek alatt indult munkájáról így vallott:
„Amikor megérkeztem Nyugatra, a legkisebb hajlandóság sem volt bennem arra, hogy jógát tanítsak . Orvosi és testnevelési tanulmányaim miatt jöttem, s hogy a nyugati rendszereket összehasonlítsam az indiaiakkal, a világon a legősibbekkel, mivel az orvoslásban jártas szüleim azt szerették volna, ha általam tovább él a családi orvosdinasztia. Mivel a nyugati rendszer teljesen különbözik az indiaitól, néha felkértek, hogy ismertessem az általam osztott elképzeléseket és meggyőződéseket . Eközben bizonyos mértékig kifejtettem a hatha- és a rádzsa-jóga tanítását, mint az emberi elme és test legkiválóbb eszközeit . Az indiai orvostudomány, az ájurvéda arra törekszik, hogy az embert egészként kezelje, és ily módon lehetővé tegye , hogy a betegségek valódi okai megállapításra kerüljenek. Barátaim közül sokan érdeklődni kezdtek a jóga iránt, és megkértek, hogy tartsak előadásokat és írjak e témakörben . A néhány rövid cikk azonnal visszhangot keltett, én azonban bátortalan voltam a nyilvánosság előtt, és inkább visszatértem tanulmányaimhoz. A sorsnak ugyanakkor más tervei voltak . Bármennyire is vonakodtam, semmi sem tudta megállítani a társadalom minden rétegéből érkező érdeklődők áradatát. Számos barátom szívélyes segítségével megjelent a Sport és jóga című könyv.”
 
Sport és jóga
 
A Sport és jóga hatalmas sikert aratott, három hónap alatt elfogyott az első kiadás ötezer példányban, és kevesebb mint tizennyolc hónapon belül a könyv eljutott a kilencedik kiadásig. Napjainkig több mint négymillió példányt adtak el belőle a világon, s több mint húsz nyelvre fordították le. Magyarországi évei alatt Yesudian sokakat vezetett be a jóga világába, és könyve révén elérhetővé tette e szellemi utat az emberek számára. A könyv később – a kommunista érában, amikor a keleti és általában a szellemi tanok tiltottak voltak – szamizdatként terjedt.
Yesudian a 40-es évek elején, Budapesten találkozott Haich Erzsébettel, a keresztény és hindu bölcseletet egyaránt kiválóan ismerő magyar zongora- és szobrászművésznővel, és ezzel kezdetét vette több mint fél évszázadig tartó közös munkájuk, amelynek gyümölcseként elsőként budapesti jógaiskolájukat nyitották meg – mely Európa első jógaiskolája is volt egyben!
 
Sajnálatos módon a magyar jógaélet két kiemelkedő alakja 1948-ban politikai okokból Magyarország elhagyására kényszerült . Az Amerikai Egyesült Államokba készültek, de a sors játéka folytán végül Svájcban telepedtek le, ahol számos jógaiskolát hoztak létre, többek között Zürichben – mely hamarosan Nyugat- Európa legismertebb jógaiskolája lett –, és minden nyáron nemzetközi tábort tartottak. A svájci évek alatt számos publikációjuk jelent meg, és a világ minden részéről látogatták óráikat a lelkes jógatanítványok. Munkájuk nagy elismerést vívott ki mind a svájci, mind a nemzetközi körökben.
 
A találkozás
 
Én 1989 őszén indultam el a jóga útján. 1991-ben kezdtem Miklós Ervin Olivér jógaóráira járni, aki akkor már öt éve volt Haich Erzsébet és Yesudian tanítványa. Igazi reveláció volt számomra , hogy Yesudian még él és tanít, hiszen bár nevét a Sport és jóga révén sokan ismerték Magyarországon, személye inkább a múlthoz, mint a jelenhez kapcsolódott. 1993 júniusában végül személyesen is találkozhattam vele – csodálatos hetet tölthettem Haich Erzsébet és Selvarajan Yesudian társaságában. Ráadásul abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy zürichi otthonukban lakhattam, egy asztalnál ehettem velük, és tanúja lehettem kettejük szeretetteljes , meghitt viszonyának.
Haich Erzsébet 96 éves volt akkor , és bár teste elfáradt, szelleme friss maradt, s mit sem vesztett hatalmas és csodálatra méltó erejéből. Nagy örömmel mesélt az életéről, Magyarországon töltött fiatalkori éveiről, és számos fényképalbumot végiglapozgatva hallgattuk a képekhez fűződő történeteket .
Yesudian abban az évben töltötte be a 77. életévét, és még heti 18 órában tanított . Kora ellenére elmondhatatlan szépség, ruganyosság, frissesség jellemezte. Lénye erőt és szeretetet sugárzott, amit egy hároméves magyar kisfiú – aki szüleivel szintén a Haich–Yesudian ház vendégszeretetét élvezte – úgy fogalmazott meg: „A Yesudian bácsin rajta ül a Nap.”­
 
A magyarokat ingyen tanította
 
Csodálatos élmény volt az óráin részt venni – egy életre meghatározó élmény. Yesudian gyermekien tiszta lényén keresztül a jóga teljes tisztaságában, teljes hitelességében nyilvánulhatott meg. A pránájáma és az ászanák gyakorlásán túl Yesudian minden órán elmesélt egy személyes történetet, és válaszolt a felmerülő kérdésekre.
Yesudian nagyon szerette a magyarokat. Noha csak tizenegy évet töltött Magyarországon, soha nem felejtett el magyarul (igaz, Haich Erzsébettel mindennap magyarul beszélgettek), sőt választékos és ízes, a háború előtti magyar filmekből ismert szókinccsel és tónussal beszélte nyelvünket . Erős szálak fűzték Magyarországhoz; igen szerette a