2002. 11. 2. Step Aerobik OB dön­tő, Bu­da­pest
2002. 11. 4. A fal­lab­da nap­ja
2002. 11. 9. Test­épí­tő és Fitnesz Ti­sza Ku­pa, Tiszaújváros
2002. 11. 16.–17. Stel­la Szép­ség­ipa­ri Szak­vá­sár, Bu­da­pest
2002. 11. ‑17. Moccanj! Csa­lá­di Négypróba Egész­ség­vé­dő Prog­ram Fő­vá­ro­si 
                       Sza­bad­időku­pa, Bu­da­pest
2002. 11. ‑30.–12. 1. Aerobik Után­pót­lás Or­szá­gos Baj­nok­ság, Bu­da­pest
2002. 11. ‑30.–12. 2. Aerobik ANAC-IAF Open Nem­zet­kö­zi ver­seny, Bu­da­pest
2002. 11. 30.–12. 1. Jet-ski UIM VB 10.