Arcolvasás

Csillapíthatatlan kíváncsiságot táplálunk mindenki jelleme iránt, minden módszert igyekszünk bevetni, hogy minél gyorsabban képet alkossunk valakiről. És persze saját magunkról is szeretnénk minél többet megtudni. Ennek egyik módja lehet az arcolvasás. Neked mit árulnak el a vonásaid?

 

Az arcolvasásról
Az arcolvasás tudományának segítségével egy arcra pillantva ráérezhetünk tulajdonosának jellemvonásaira vagy egészségi állapotára. Valójában születésünktől kezdve olvasunk az arcokban, elménk ezernyi megismert arcot tárol és társít a megfelelő jellemvonásokkal. Eleinte ez a képesség a potenciális ragadozók felismerését szolgálta, de idővel olyan eszközzé fejlődött, amely segítségünkre van emberi kapcsolatainkban.

Az arcelemzés nagyrészt tudatalatti folyamatként zajlik. Amikor bemutatnak minket valakinek egy összejövetelen, esetleg észrevesszük, hogy az illető szája hasonlít valaki más szájára, akit már korábbról ismerünk. Anélkül, hogy ennek tudatában lennénk, innentől kezdve ösztönösen feltételezni fogunk dolgokat. Előítéleteink lesznek az illetőről annak a személynek az alapján, akit régebbről ismerünk, és akinek hasonló a szája.

Az arc öt meghatározó jellemzővel rendelkezik:
• az arcforma,
• a szemöldök,
• a szem,
• az orr,
• a száj.
Közülük kettőt – a szemet és a szájat – nagyfokú mozgékonyság is jellemez, amely rengeteg információt hordoz az arc gazdájáról. Az arcolvasás segítségével éppúgy beleláthatunk mások jellemébe, mint ahogy magunk vagy mások egészségi állapota felől is tájékozódhatunk. Komoly eszköz ez, amelyet bölcsen kell használnunk, tiszteletben tartva mások érzéseit, és tisztában kell lennünk alkalmazásának következményeivel is.

Arctípusok

 

arc_fa 

 

 

 

 

 

FA arc

• Állkapocs: határozott, erős állkapocs, amely erős alapot biztosít a felszálló fa energiának.
• Filtrum: mély rovátka a felsőajak és az orr között.
• Orr: hosszú, egyenes orr.
• Fül: nagy fülek, amelyek felső része dominánsan fejlett.
• Szemöldök: hosszú, bozontos szemöldökök, melyek erősen íveltek és a tekintetet felfelé terelik.
• Orca: magasan felhúzott orca.
• Száj: vékony száj.
• Szem: nagy, közel ülő szemek, amelyek az arc közepén, magasan helyezkednek el.
• Homlok: magas homlok – gyakran függőleges vonalakkal, amelyek a szemöldökök közül indulnak ki és felfelé tartanak.
• Áll: vékony áll.
• Nyak: hosszú, vékony nyak.
• Forma
A fa arcra jellemző a magas homlok és az arc közepén, magasan elhelyezkedő szem. Gyakorta az egész fej hosszúkás és keskeny, amit tovább hangsúlyozhat a keskeny, de erős állkapocs. A homlokot hangsúlyozza a visszahúzódó hajvonal. Ha egy barátunkat kissé hátralépve megfigyeljük, akkor az erős fa csível rendelkező alany energiája az arcán felfelé áramolva látszik.
• Jellemzők
A hosszú, bozontosabb szemöldök és az erős állkapocs a fa csí erősebb jelenlétére utal. A szájat, az orrot és a szemeket megfigyelve ezek a jellemzők kombinálódva, függőlegesen hangsúlyosak, és az arc közepétől felfelé vezetnek.
• Arcszín
A fa csí hatására olívás, kissé sárgás szín alakul ki. Az ilyen emberek általában nehezen pirulnak el.
• Kifejezés
Az alany fókuszált és képes koncentrálni. Állja a tekintetünket és nem kényelmetlen számára, hogy a szemünkbe nézve beszéljen hozzánk. Az ilyen személy gyakran néz fel és ilyenkor megpillantjuk szeme fehérjét a pupillája alatt. Kifejező homloka van – a szemöldökét gyakran felhúzza, homlokát ráncolja, és folytonos mozgás tapasztalható a hajvonala mentén.

JELLEMVONÁSOK
Az energia a testen át felfelé áramlik, aktív gócokat képezve az agyban. Ez elősegítheti a mentális aktivitást, az alany jól érvel és logikusan gondolkodik. Az ilyen személy lelkesedése hamar alábbhagyhat, és türelmetlenségbe, ingerültségbe csaphat át. A fa csít a kínai orvoslásban, az öt elem gyógyászatában a haraggal azonosítják. Másrészről viszont a sok fa energiával bíró emberek általában pozitívak és felfelé törekvők, hamar választ adnak a kihívásokra.

TŰZ arc

 

arc_tuz 

 

 

 

 

 

• Áll: hegyes áll.
• Száj: a száj általában széles, szélei hegyesen végződnek.
• Filtrum: széles filtrum.
• Orr: nagy, széles orr, amelynek hegye általában szélesebb, laposabb és lágyabb.
• Fül: a fül formája nyitott, minden fülkagylóhajlat jól kivehető.
• Szemöldök: a szemöldökök hosszúk és teljesek, a homlokot teljesen kettészelik és hegyesen végződnek.
• Orca: az orcák teltek és jellemzően az arc legszélesebb részét képezik.
• Állkapocs: széles állkapocs.
• Szem: sugárzó, nagy és távol ülő szemek, hosszú szempillák.
• Homlok: széles homlok.
• Nyak: széles nyak.
• Forma
A tűz arc kerek, telt orcával. Az arc legszélesebb része az orrnyereggel van egy vonalban. Ezt az arcot jól elrejthetik az arc két oldalán húzódó hosszú hajtincsek. A tűz csít sugárzó arc energiája a periféria irányába terjed, ami az arc felületét kifejezőbbé és jobban reagálóvá teszi.
• Jellemzők
A tipikus jellemzők a szemek és az orr hegye, jellegzetes vonások az erős nevetési vonalak és ráncok a szem külső oldalán.
• Arcszín
A tűz csí forró és sugárzó, ami fizikai formában vöröses arcban és erős pirulási hajlamban jelenik meg. Arcszínük gyakran változik, jelezve a belső érzelmi állapotokat.
• Kifejezés
Általában nyitott, tüzes, tettre kész, virgonc és dinamikus. Az arcon a szemek, a száj és az orca jóvoltából rengeteg mozgás tapasztalható, a pillantás csapongó, a szemek az izgalomtól tágra nyílnak. Az ilyen alany szemkontaktust teremt, amelyet újra és újra megtör, majd ismét szembe néz. Könnyen elmosolyodik és gyorsan reagál a hangulatváltozásra.

JELLEMVONÁSOK
A tűz energia gyorsan reagál és terjed, energiával tölti fel a bőrt és gyorsan jelzi a hangulatváltozást. A kínai öt elem gyógyászatban a tűz csít a hisztériával azonosítják. Általában jó emberismerők és hajlamosak erős érzelmi szálakkal kötődni másokhoz.

FÖLD arc

 

arc_fold 

 

 

 

 

 

 

• Áll: a föld energiájú arc állán vízszintes vonal helyezkedhet el.
• Száj: széles, telt ajkak.
• Állkapocs: széles állkapocs.
• Orr: sis orr, amely az alsó részén fejlettebb, jellemzően kissé petyhüdt.
• Fül: sellemzően hosszú fülcimpák.
• Filtrum: sövid, lefelé szélesedő filtrum.
• Szemöldök: s szemöldök lapos, hosszú és lekerekített.
• Orca: sz orca alsó része telt és az állkapocshoz közeli részen az arc legszélesebb részét képezi.
• Szem: sagy szemek, amelyek elhelyezkedésük folytán, arányosnak látszanak, a szemüregben mélyebben ülnek, a szempillák rövidek.
• Homlok: alacsony, széles homlok, jellemzően erős, vízszintes vonalakkal.
• Nyak: rövid, vékony nyak.
• Forma
Az arc legerőteljesebb része a száj és az orca alsó része, amelyet tovább hangsúlyoz a széles állkapocs. Nagy fülcimpa és alacsonyan elhelyezkedő fülek jellemzik. A jól megformált áll is hangsúlyozza az energia lefelé áramlását.
• Jellemzők
A száj erőteljes vízszintes vonalat alkot az arc alsó részén. A telt ajkak az erős föld csí jelenlétét jelzik. A föld csí domináns megléte az arc megjelenését biztossá és stabillá teszi.
• Arcszín
Lassú és stabil volta miatt az ilyen arc ritkán vált színt. Ha az alany egészséges, akkor a szín általában a rózsaszín árnyalataiból áll.
• Kifejezés
Egy föld energiájú ember módszeres, gyakorlatias és a földön jár, stabil, magabiztos és állhatatos. Az arcon mozgást a száj és az állkapocs körül tapasztalhatunk, az alany hajlamos lefelé nézni és jól megválogatja szavait. Az ilyen személyiség hajlik a szemkontaktusra, de csak pillanatokra, jellemzően szégyenlősebb típus, nehezen nyílik meg.

JELLEMVONÁSOK
Életét a praktikum és a helyes út választása határozza meg. Az elme reális és kézzelfogható dolgok létrehozásában való használata tölti el megelégedéssel. Az ilyen ember gyakran lassúnak és óvatosnak tűnhet. Számára a minőség fontosabb a mennyiségnél. A föld csít a féltékenységgel társítják. Megbízhatók, befogadók, megfontoltak és gondolatokban gazdagok.

FÉM arc

 

arc_fem 

 

 

 

 

• Áll: kompakt, csontos áll.
• Száj: az ajkak vékonyak, az egész száj kicsi.
• Filtrum: átlagos filtrum.
• Orr: az orr hegyes és csontos, esetleg észrevehetően csontos nyereggel.
• Fül: kis fülek, amelyek a fejhez simulnak és hajlatai eltakarják a fül egy részét.
• Szemöldök: rövid, vékony szemöldök, amely a szem vonalát követi.
• Orca: az orcán láthatók a felső pofacsontok.
• Állkapocs: kompakt, csontos állkapocs.
• Szem: kicsi, mélyen ülő szemek, rövid szempillák.
• Homlok: kompakt, csontos homlok, a szemöldök feletti csontok tisztán kivehetők lehetnek.
• Nyak: rövid, vékony nyak.
• Forma
Az arcot a mélyen ülő szemek, a beesett vagy lapos orca és a csontosság hangsúlyozzák és a fejhez közel elhelyezkedő fülek.
• Jellemzők
Az arc középső része felfedi, mennyire képes valaki tárolni és visszatartani az energiát. Ettől a megjelenés magabiztosságot sugall, az orca lapossága kiemeli a pofacsontokat, extrém esetekben függőleges ráncok is megjelenhetnek, melyek felfelé haladnak az orcán.
• Arcszín
Az arcszín gyakran sápadt, extrém esetekben akár enyhén szürke is.
• Kifejezés
Némiképp visszahúzódó, visszafogott, és az arcán nem adja jelét az érzelmeinek, jó hallgató, nyugodt, elegáns és nemes. Az ilyen személyek nem kifejezők, tartózkodók. Egyesek akár félelmetesnek is találhatják őket, pedig csak befogadják az információt, anélkül, hogy reagálnának a befogadottakra.

JELLEMVONÁSOK
Életét a belső én megteremtése és fejlődése határozza meg. Távolinak és elérhetetlennek tűnhetnek, viszont gyakran ötletgazdag, intuitív, vonzó és érdekes emberek. A kínai öt elem gyógyászat a fém csít a mély bánattal azonosítja.

VÍZ arc

 

arc_viz 

 

 

 

 

 

• Áll: nagy, szembeötlő áll.
• Száj: a száj széles és rugalmas, mozgására az orca is mozog.
• Orr: az orrnak csontos nyerge lehet és előfordulhat, hogy a végén teltebb.
• Fül: nagy, jól formált fülek.
• Szemöldök: vékony, kifejező szemöldök.
• Orca: átlagos pofacsontok.
• Filtrum: széles, mély filtrum.
• Szem: mélyen ülő, csillogó szemek hosszú szempillákkal, a szem alatt sötét táskákkal és ráncocskákkal.
• Homlok: nagy homlok, esetleg hullámosan rajzolt ráncokkal.
• Nyak: átlagos nyak.
• Forma
A víz formájú arc rugalmas és változékony, kaméleonszerű jellemzőkkel. Általában a száj tovább hangsúlyozza a fentieket, megjelenése érzéki és eleven, a szemek gyakran pislognak és a bőr áttetsző. Az ilyen arc enyhén törékeny finom vonásokkal.
• Jellemzők
A fő jellemzők a fülek és az áll. Mély, szenzitív arc, a fülek finom vonalúak, határozott görbékkel.
• Arcszín
Az ilyen arc általában sápadt, áttetsző. Extrém esetekben a szín lilás árnyalatú is lehet a szem sarkai közelében.
• Kifejezés
Könnyed és alkalmazkodó. Gyakran mosolyognak, és arcuk sokat változik, amitől sokan idegesnek látják őket. Szájuk és szemük segítségével jól állják a tekintetünket.

JELLEMVONÁS
Életét úgy irányítja, hogy kihasználhassa rugalmasságát, könnyedén alkalmazkodik környezetéhez. Jellemzi, hogy a mély gondolatok és érzelmek keverednek a nyitottsággal és a befogadókészséggel. Sok minden iránt érdeklődik és szereti a változatosságot, ez gyakran jelenik meg spirituális érdeklődésben. A kínai öt elem gyógyászat a víz csít a félelemmel azonosítja, azonban az ilyen emberek gyakran eredetik, lenyűgözők és kitűnő társasági lények.

Ha többet szeretnél tudni a témával kapcsolatban, forgasd Simon Brown Arcolvasás könyvét a Bioenergetic Kiadótól