Adatvédelem

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk, akkor is, amikor megtekinti internetes oldalunkat. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési ill. adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket internetes oldalunkon alkalmazunk. Az alábbiakban egyebek mellett arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat rögzítünk.
Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy internetes oldalunk látogatóinak személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést.
Egyebekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásokhoz igazítsuk.

Előzetes tájékoztatás az adatvédelemmel kapcsolatosan, jogalap
Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Adatvédelmi Törvény”), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.
Személyes és anonim adatokat az itt leírtak szerint egyaránt kezelünk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy semmilyen körülmények között nem kezelünk különleges adatokat. Személyes adatait csak abban az esetben kérdezzük meg, ha valamely személyre szabott szolgáltatásunkat szeretné használni, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Az anonim adatok olyan adatok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy harmadik személy az adatot szolgáltató érintett személyét (személyes adatait) törvényes eszközökkel azonosítsa.

Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása
Amennyiben oldalunkat csak megtekinti, úgy kizárólag anonim adatokat rögzítünk. Tehát úgy tekintheti meg internetes oldalunkat, hogy személyét, személyes adatait nem kell felfednie előttünk. Csak internet-szolgáltatójának nevéről valamint az oldal megtekintéséhez szükséges IP-címről, az internetes oldalról, ahonnan Ön meglátogat minket és azokról a weblapokról szerzünk tudomást, amelyeket megtekint nálunk. Ezeket az információkat statisztikai célból rögzítjük és értékeljük ki, annak érdekében, hogy tartalmunkat és szolgáltatásainkat folyamatosan továbbfejleszthessük. Ezen eljárás során Ön anonim marad, személye (személyes adatai) törvényes eszközökkel nem azonosíthatók.
Az oldal látogatása során statisztikai céllal a Google Analytics szolgáltatását használjuk. A tudomásunkra jutott adatokat kizárólag statisztikai célból értékeljük ki.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről
Adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól. Társaságunk elérhetőségei az impresszumban kerültek feltüntetésre.

Impresszum:
A honlap kiadója (fenntartója): Vitacom Kft.
Kapcsolat: szerkeszt@fitt.info
A médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szervek:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest Pf. 75., Tel: +36 (1) 457 7100
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf. 5., Tel: +36 (1) 391-1400
Felelős kiadó: Vitacom Kft. mindenkori ügyvezetése
Felelős szerkesztő: Vitacom Kft. mindenkori ügyvezetése

A fitt.info weboldal Ön általi böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:
• a weboldal, ill. annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
• az fitt.info logó, valamint a weboldalon jelölt egyes termékek védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
• a fitt.info előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
• az fitt.info fenntartja magának a jogot, hogy weboldal tartalmát bármikor módosítsa ill. elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse;
• a fitt.info nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz;
• a weboldal, ill. az ott elérhető információk hozzáféréséből, ill. azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért – ha jogszabály a kárfelelősség kizárását ill. korlátozását nem tiltja – a fitt.info szintén nem vállal felelősséget. Mindez vonatkozik a weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására ill. tartalmára is.