×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62

Harcművészet- Fitness- és Életmód Központ nyílt az Új Udvar üzletházban (1036 Budapest, Bécsi út 38-44. II.em.). Mindenkit szeretettel várnak a tanfolyamokon, amelyeket úgy állítottak össze, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódást, és közben harmonikus, és egészséges sportokkal, harcművészetekkel és életmód-programokkal ismerkedjen meg.Tai Chi, Shaolin Kung Fu, Astanga jóga, gyerek fitness. Információ: 06-1-437-8250

 

A Max Factor Lasting Performance tartós alapozó egy olyan formulát tartalmaz, amely érintésállóvá teszi, hogy az arcunkon fejtse ki hatását, ne kedvesünk ingén.

 

Megjelent a fitt.info magazin július-augusztusi száma! Táncos és edző: Südi Iringó és Katus Attila. Modern táncterápia: rázd le magadról a feszültséget! A fogyókúra pszichológiája: Tanulj belőle és légy vele boldogabb! Bamboo a keleti mozgás csemege. Vízhoroszkóp: Élj, mint hal a vízben – vízisportokkal!  

 

Idén no­vem­ber 9-én ren­de­zik meg a II. „Több mint szép­ség” Fitness na­pot az eg­ri Eszterházy Kár­oly Fő­is­ko­la Le­ány­ka úti sport­csar­no­ká­ban. A nap fo­lya­mán, hat­van per­ces fitness órák kö­ve­tik egy­mást, or­szá­go­san el­is­mert ok­ta­tók ve­ze­té­sé­vel. A ta­va­lyi ren­dez­vé­nyen fel­vo­nul­ta­tott fitness-irányzatok mel­lett, az idén step-aerobic és fit-ball tré­ning órák­kal is bő­vül a prog­ram. To­váb­bi új­don­ság­ként szol­gál majd, hogy a gya­kor­la­ti órák­kal pár­hu­za­mo­san, el­mé­le­ti elő­adá­sok­ra is sor ke­rül, me­lyek szo­ro­san kap­cso­lód­nak a fitness, az egész­ség­meg­őr­zés és a sport­sze­gény élet­mód­dal ös­­sze­füg­gő pre­ven­ció té­ma­kö­re­i­hez.

 

Fogy­junk le, és ez most ne csak új­évi fo­ga­da­lom le­gyen! Léböjttel ös­­sze­kö­tött fo­gyó­kú­rán ve­he­tünk részt ka­rá­csony előtt, 2002. december 16. és 22. kö­zött a Holisztika Gyógy­üdü­lő­ben. Min­den ér­dek­lő­dőt sze­re­tet­tel vár­nak, aján­dék vá­sár­ra és aján­dék cso­ma­go­lás­ra is.
Cím: 2099 Dobogókő, Téry Ödön utca 22.
www.holisztika.hu

 

„A BSI a futás éve alkalmából megalapította a „Maratollforgató” díjat, melyet azon újságíróknak adományoz a jövőben, akik nemcsak írnak a futásról, hanem maguk is szorgalmas kilométergyűjtők. Első alkalommal hét – több maratoni és/vagy félmaratoni teljesítéssel büszkélkedő – újságíró vehette át a díjakat.

 

26. oldal / 26