Az asztma népbetegség

Szinte nincs olyan család Magyarországon, ahol ne lenne asztmás vagy allergiás beteg. De vajon mindent tudunk már ezekről? És ha nem, akkor ennek mi az oka? Erről beszélgettünk Dr. Gács Évával, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet főorvosával.

 

Ne vedd a szívedre!

A szív- és érrendszeri betegségek napjainkban igen nagy gondot okoznak hazánkban. Vajon milyen szerepe van ebben a stressznek? Kivédhetjük-e helyes táplálkozással? Erről beszélgettünk Dr. Matos Lajos szívgyógyásszal.

 

Ne eméssze magát!

Sokan küzdenek emésztési zavarokkal, ezen belül gyomorsav okozta problémákkal. Statisztikák szerint hazánkban a gyomorégés a felnőtt lakosság felének rendszeresen okoz kellemetlenséget, de a tüneteket sokan nem veszik komolyan. A gyomorégés kezelés nélkül olykor veszélyes szövődményekhez vezethet.

 

A hormonháztartás és a testsúly

Az ember testsúlyát számos tényező befolyásolja: öröklött tulajdonságok, fajtajelleg, életmód, nem, felszívódási zavarok, az idegrendszer problémái és nem utolsó sorban a hormonális egyensúly hiánya. Az optimális testsúly kiszámítására több féle megoldás és képlet létezik, melyekről már számtalanszor tájékoztattuk olvasóinkat.

 

Miért fontosa folyadékpótlás?

Az emberi lét egyik alapvető feltétele a víz. Földünk hetven százalékát alkotja, de ennek csak töredéke a nélkülözhetetlen édesvíz, a többi a tengerek vize, az úgynevezett sósvíz.

Az emberi szervezet víztartalma igen magas (kb. 60 százalék). Ez nemek szerint, sőt életkorok szerint is megoszlik

 

Szük­sé­ges küzdelem

Eu­ró­pá­ban és az Egye­sült Ál­la­mok­ban a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek kö­zött az egyik leg­gya­ko­ribb az em­lő­rák

 

A klimax elkerülhetetlen – de nem elviselhetetlen

klimax3l

Előbb-utóbb minden nő életében beköszönt a klimax, vagyis a változó kor ideje. A rettegéssel vált átalakulás valóban kellemetlen lehet, de már korábban is tehetsz azért, hogy ne viseljen meg annyira. Haris Éva egészségtanár, hormontanácsadó saját tapasztalatait osztotta meg velünk.

Napra váró

Ha idén kicsit nehezen is, de előbb-utóbb minden évben beköszönt a tavasz. Mindannyian alig várjuk, hogy a melengető napsugarakat élvezhessük. Ahhoz azonban, hogy ez a mostani élvezet a későbbiekben, korunk előrehaladásával se okozzon bőrgyógyászati problémákat, be kell tartanunk néhány szabályt.

 

A szaunában elszáll a harag

A sza­u­na szű­kebb ér­te­lem­ben for­ró lég­für­dő. Ma­nap­ság már „rend­szert” ér­tünk alat­ta, amely­nek so­rán az élet­ta­ni ha­tá­sok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel a for­ró lég­für­dőt egyéb in­ger-ha­tá­sok­kal, pél­dá­ul hi­deg­gel, me­cha­ni­kai in­ge­rek­kel együtt al­kal­maz­zuk, szi­go­rú rend­sza­bály­ok fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel.

 

Ön bőrbarát?

Alig van testünknek olyan része,   amelyet annyira kevéssé ismernénk, mint a bőrünket! Ez a másfél négyzetméternyi felület, amely testünket körülfogja nem pusztán burkolat, amely az izmokat, csontokat összetartja, hanem e mellett még egész sor fontos funkciója van. Bőrünk tárolója bizonyos anyagoknak, amelyek fontos szerepet töltenek be az anyagcserében és kiválasztja a szervezetből a mérgező hulladéktermékek egy részét.

 

Ajánló

Kövess minket!