Testért és lélekért

A Body Basics hálózata Közép-Európa országaiban és már Budapesten is működik. A kozmetikumok természetes alapanyagokból készülnek, amelyek meghatározzák a termékek egyedi jellegét.

 

Tíz éves szü­le­tés­nap

Ok­tó­ber 26-án ün­ne­pel­te ala­ku­lá­sá­nak 10. év­for­du­ló­ját az On Line Squash Club. Nagy­sza­bá­sú há­zi ver­senyt ren­dez­tek a ke­rek év­for­du­lón. A ver­seny­zők egész nap in­gyen ehet­tek, ihat­tak, masz­­szí­roz­tat­hat­tak és ter­mé­sze­te­sen fal­lab­dáz­hat­tak. Há­rom ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test. A kez­dők­nél Tóth Já­nos, a ha­la­dók­nál Póhli Zsolt és a kö­zép­ha­la­dók­nál Pe­tő­fi Sán­dor lett a leg­ered­mé­nye­sebb. A leg­fi­a­ta­labb ver­seny­ző Gubi Ramon aki mind­ös­­sze 9 éves a má­so­dik he­lyen vég­zett a kez­dők kö­zött. To­vább­ra is vár­ja a squash sze­rel­me­se­it Bu­da­ör­sön a For­rás ut­ca 8 szám alatt 5 fal­lab­da pá­lyá­val Ma­gyar­or­szág egyik leg­mo­der­nebb klub­ja.
Tel.: (23) 444-344

 

Szűrőprogrammal a rák el­len

A ma­gyar­or­szá­gi né­pes­sé­gi sta­tisz­ti­ká­ban a rossz­in­du­la­tú da­ga­na­tos
meg­be­te­ge­dé­sek ha­lá­lo­zá­si ará­nya rend­kí­vül kedvezőtlen - ír­ja prof. dr.Kásler Mik­lós.
Ne­mek sze­rin­ti bon­tás­ban a fér­fi­ak­nál az ajak- és száj­üre­gi, va­la­mint a prosz­ta­ta­rák to­váb­bi emel­ke­dé­se ér­de­mel fi­gyel­met, míg a nőknél a vas­tag- és vég­bél-, il­let­ve a tüdőrákban szenvedők szá­ma moz­dult fel­fe­lé.
Az el­múlt év fo­lya­mán, mind­két nem­nél, ös­­sze­sen 58 772 da­ga­na­tot je­len­tet­tek be, amely - mi­vel kettős vagy több­szö­rös da­ga­na­tok is előfordultak - 51 136 be­teg­nek fe­lelt meg. A da­ga­na­tos be­te­gek gyógy­ulá­si esé­lyei meg­nö­ve­ked­tek az­ál­tal, hogy szer­ve­zett

 

Jótékonysági fitnessbál

Március 22-én, a budapesti Kongresszusi Központban, a Fitness Duo Iskola szervezésében kerül megrendezésre minden idők legnagyobb magyarországi fitneszeseménye, a Fitnesstrade Jótékonysági Fitnessbál és Expo.

További információk:

www.fitnessduo.hu

 

Mialatt Ön alszik…

Az ősz arcápolási újdonsága a Garniertől: a Garnier Lift Éjszakai ránctalanító bőrfeszesítő krém. A bőr az éjszaka folyamán fokozza a természetes sejtmegújulást, amellyel a nap során felhalmozódott káros hatások ellen védekezik.

 

Új termékkel a piacon

Szellemes bemutatóval, energikus szórakozással, felejthetetlen programokkal és zamatos italokkal vendégelte meg a meghívottakat a BUSZESZ Rt. Termékbemutató rendezvényét olyan eseménnyé varázsolták a programok segítségével, amely a vendégekeknek örök emlék marad. Népszerű humoristánk, Nagy Bandó András és Nagy Natália szórakoztatta a közönséget humoros történeteikkel, dalaikkal; valamint számos ismert személyiség kóstolta meg az új WATT italokat.

 

Forradalmi újdonság a problémás bőrre

A fiatal nők bőre a serdülőkor után is mutathat az aknés bőrre jellemző sajátosságokat. Ennek oka, hogy a sejtek működése rendszertelenné válik. A Vichy négy újdonsága a Normaderm hidratáló krém Zincadone A™ hatóanyaggal, a mélytisztí-tó gél, a pórusösszehúzó, tisztító tonik   és a szárító, fedő stift bőrproblémákra speciálisan a problémás bőrre kifejlesztett termékcsalád. www.vichy.hu

 

A sokoldalú Nokia 6260 smarttelefon

A legújabb, izgalmas összecsukható telefon, a Nokia 6260 smarttelefon, többek között tartalmaz push to talk adóvevőt, elektronikus levelezést, dokumentumok és prezentációk megtekintésének lehetőségét, Bluetooth kapcsolatot, és VGA kamerát, innovatív, összecsukható formában. www.nokia.hu

 

A víz szépítő ereje

A Healing Garden termékcsalád különböző életérzéseket megtestesítő tagjai lehetőséget nyújtanak arra, hogy minden helyzetben magtaláljuk a lelkiállapotunknak legmegfelelőbb illatot. A tavaly bevezetett Waters illatcsalád mintájára a Healing Garden illatok új csomagolásban, új tartalommal kényeztetnek bennünket.
 

 

Fitt neszesszer – június

Tengernyi gondoskodás
Világszerte rengeteg embernek az életét keseríti meg egy öröklődő bőrbetegség, a pszoriázis. Az ALOCADO® természetes Holt-tengeri kozmetikumok avokádóolajjal és Aloe Vera kivonattal enyhítik a tüneteket! www.alocado.hu

 

Ajánló

Kövess minket!