×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62

Amarant segítségével nem csak sós, de édes fogásokat is elkészíthetünk. Alább erre olvashatunk ízletes példát.

 

A következőkben a hét minden reggelére ízletes fogást ajánlunk neked – ha ezt eszed, könnyedén megőrizheted egészségedet.

 

grillezett halfilé párolt brokkolival és sajtos burgonyával,4 adag

 

Két őszibarackból készült finomság receptjét osztjuk meg Önökkel. Az első egy tejszínes leves, a második egy lekvár elkészítésének rejtelmeibe vezet.

 

Ugye tudja, hogy kevés nagyobb hiba van annál, mint üres gyomorral munkába indulni? Érdemes időt szánni a reggelizésre, mert a jó közérzet és a testsúly harmonizálásának egyik fontos kulcsa a tápláló, energiát adó reggeli. Néhány könnyű falat, és máris mosolygósan kezdődik a nap.

 

A mo­ti­vá­ció meg­ta­lá­lá­sán, az élet­rit­mus át­ál­lí­tá­sán kí­vül a meg­fe­le­lő táp­lál­ko­zás be­ál­lí­tá­sa is rend­kí­vül fon­tos té­nye­ző. Nem mind­egy, hogy mi­kor, meny­­nyit és mit eszünk. Ál­ta­lá­ban ez a nők gya­ko­ri prob­lé­má­ja. Ki­ala­kult tév­hit, hogy fo­gyó­kú­ráz­ni csak úgy le­het, ha nem eszik az em­ber. Ha egy fo­gyó­kú­rá­zó hölgy el­megy egy ét­te­rem­be, ál­ta­lá­ban csak egy sa­lá­tát eszik. Ez azért hely­te­len, mert di­é­ta alatt is - fő­leg ha test­moz­gás­sal pá­ro­sul - szük­sé­ge van a szer­ve­zet­nek a sok­ol­da­lú táp­lál­ko­zás­ra, a kü­lön­bö­ző táp­anyag­ok és vi­ta­mi­nok pót­lá­sá­ra. En­nek egyik ha­tá­sos mód­ja a Fittness ga­bo­na­pe­hely il­let­ve a Fittness&Fruits gyü­möl­csös ga­bo­na­pe­hely rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa. E két ter­mék aján­lá­sán túl, az aláb­bi re­cept­tel sze­ret­nénk hasz­nos ta­ná­csok­kal is szol­gál­ni, és se­gít­sé­get nyúj­ta­ni, hogy a sok­szor unal­mas fo­gyó­kú­ra alatt is, mi­lyen szí­ne­sen és vál­to­za­to­san le­het en­ni!

 

A sorozat negyedik részében további négy ecettel készült étel receptjét ajánljuk figyelmébe.

 

Elkészítési idő: 35 perc

 

11. oldal / 11

Fitnesz&sport

fitneszsport
Edzésprogramok, torna

Táplálkozás

taplalkozas
Receptek, menük, fogyókúra

Fogy.info

fogyinfo
Mozgás, diéta, szépségápolás

Gyógy.info

gyogyinfo
Egészségről, betegségről